Selecteer een pagina

Het AI-coaching Collectief

Innoveren + automatiseren = floreren

Het AI coaching Collectief (AIC)

Het AIC is een netwerk van businesscoaches en AI-experts met kennis van het inrichten, implementeren en toepassen van Artificiële Intelligentie in organisaties, bijvoorbeeld ten behoeve van:

 1. Klantenservice: Chatbots en virtuele assistenten, aangedreven door AI, kunnen 24/7 klantenservice bieden, vragen beantwoorden en problemen oplossen.
 2. Marketing: AI kan helpen bij het creëren en uitvoeren van marketingcampagnes.
 3. Talentwerving en -beheer: AI kan helpen bij het screenen van sollicitanten, het identificeren van geschikte kandidaten en het beheren van personeelszaken.
 4. Automatisering van werkprocessen: AI kan routinematige taken automatiseren, zoals gegevensinvoer, waardoor medewerkers zich kunnen richten op complexere taken.
 5. Gezondheidszorg en welzijn: AI-toepassingen, zoals de Preventieve Signalering Technologie, kunnen de gezondheid en het welzijn van werknemers monitoren en verbeteren.
 6. Productontwikkeling: AI kan helpen bij het ontwerpen van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande producten door geavanceerde simulaties en analyses.
 7. Data-analyse en inzichten: AI kan grote hoeveelheden data verwerken om patronen en trends te identificeren, wat organisaties helpt betere beslissingen te nemen.
 8. Verbeterde beveiliging: AI-gestuurde beveiligingssystemen kunnen patronen herkennen in cyberdreigingen en deze proactief aanpakken.
 9. Financieel beheer: AI kan worden gebruikt voor fraudepreventie, risicobeoordeling en geautomatiseerd portefeuillebeheer in de financiële sector.
 10. AI Workshop of Training.  Met een AI workshop worden directies, leidinggevenden en/of medewerkers geïnformeerd over hoe zij in hun eigen werk kunnen inzetten.
  Met een AI Training leren directies, leidinggevenden en/of medewerkers hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van op internet beschikbare AI tools, zoals: GTP,  Dalle-2,  Google Bard, Microsoft Co-pilot, Midjourney en vele andere.
  Uiteraard behoort 1:1 coaching door een AI-coach ook tot de mogelijkheden.

Hoe werkt het AI Collectief

 1. Een directielid of leidinggevende van de organisatie meldt zich via 020-5112210 of onderstaande link naar ons Contactformulier aan bij het AI Collectief.
 2. In een telefonisch intakegesprek met één van onze AI Businesscoaches wordt bepaald welke behoefte de organisatie heeft en welke AI-expert hiervoor mogelijk het best kan worden ingezet wordt deze expert met de organisatie in contact gebracht.
  In dit gesprek, samen met de gespecialiseerde expert(s) zoals bijvoorbeeld data-analisten of AI-programmeurs, gekeken hoe het project aan te pakken en vervolgens uit te voeren.
 3. Nadat duidelijk is welke behoefte er is en hoe deze kan worden vervuld, volgt een voorstel over een eerste fase of het gehele project en de investering t.b.v. de inzet van de expert, in de verschillende fasen van het project. Na goedkeuring van de investering volgt:
 4. De uitvoering van het gehele project of, bij een langdurig project, de eerste fase. 
 5. Facturatie vindt plaats bij definitieve aanvang van (een deelfase in) het project.

Laat u niet overrompelen door technische vooruitgang en overleg vandaag nog vrijblijvend met ons collectief.