Selecteer een pagina

Independent Employee Support

Voorkom uitval, verloop, conflicten en verspilling met onafhankelijke ondersteuning.

Beseft u dat er altijd issues zijn die medewerkers liever NIET met hun werkgever delen, maar die WEL hun inzetbaarheid, welzijn en prestaties in de weg zitten? En, dat zijn er vaak meer dan we denken!

Neem bijvoorbeeld zaken als:

 • ervaringen van ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, intimidatie, agressie)
 • financiële- en/of andere privéproblemen
 • gevoel van incompetentie
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • gevoel van gebrek aan waardering
 • te hoge werkdruk
 • andere gevoelens van psychosociale onveiligheid.

Misschien doet de organisatie hier al veel aan, bijvoorbeeld door opleiding, een intern vertrouwenspersoon of interne coach. De vraag is: “Is dit wel effectief genoeg?” Interne hulpverleners hebben één nadeel. Ze werken voor dezelfde werkgever! Dit verhoogt de drempel om deze hulp in te schakelen.

Vandaar het Employee Support Program (ESP); een plek waar werknemers 24/7 veilig mee kunnen chatten of bellen om de voor hen ongewenste situatie te bespreken en samen met een externe (vertrouwens)coach naar een oplossing zoeken.

Coaching is een laagdrempelige, veilige, geaccepteerde en vooral effectieve vorm van ondersteuning die veel waarde toevoegt voor de medewerker en de organisatie.

Het gebrek aan gevoel van ondersteuning in de werkomgeving maakt dat werknemers:

 • ontslag nemen
 • zich ziek melden
 • conflicten veroorzaken
 • niet gefocust zijn op hun taak
 • onnodige fouten maken
 • onnodige kosten veroorzaken
 • minder of geen werkplezier ervaren.

Independent Employee Support zorgt dat medewerkers:

 • minder snel ontslag nemen
 • zich minder snel ziek melden
 • effectiever zijn
 • positiever in het werk staan
  omdat zij:
 • zelfverzekerder zijn
 • zich beter kunnen focussen op hun taken
 • minder fouten maken
 • meer werkgeluk ervaren.

 Hoe werkt het Employee Support Programma (ESP)

 • Medewerkers worden door de werkgever geïnformeerd over de mogelijkheid om (24/7) met onze virtuele AI chatcoach ‘Vico’ in dialoog te gaan over persoonlijke of werkgerelateerde thema’s waar ze op dat moment over willen sparren, brainstormen of op willen reflecteren.
 • Zit de kern van hun issue wat dieper? Dan kunnen ze via de Coachlijn 088 5335 880 contact opnemen. Samen met de coach wordt besproken wat er op korte termijn aan de situatie te doen is of er wordt gekeken welk andere stappen er kunnen worden ondernomen.
 • Blijkt er meer nodig dan een basis consult? Dan wordt, afhankelijk van het type abonnement, meteen gehandeld of met de werkgever eerst overleg gepleegd over de kosten voor een verdere effectieve begeleiding door één van onze experts op het gebied van stressmanagement, budgetbeheer, of andere psychosociale thema’s. 
 • Minimaal jaarlijks of elk kwartaal of, indien noodzakelijk zelfs eerder, volgt een rapportage voor de werkgever van de issues die aan de orde zijn geweest, zodat de organisatie waar nodig de werkomstandigheden kan verbeteren.
 • Waar mogelijk wordt er samengewerkt met interne begeleiders, zoals de vertrouwenspersoon, HR of interne coach. Echter ALTIJD met behoud van de door de medewerker gewenste privacy.

Abonnementen

Een Proef abonnement (gratis)
Wilt u de Employee Service voor uw organisatie graag eerst uitproberen? Kies dan voor het Instap abonnement. Bij deze variant wordt er pas afgerekend nadat er daadwerkelijk waarde aan de medewerkers en daarmee aan de organisatie is toegevoegd.

Het Basis abonnement
In deze variant is voor alle medewerkers 24/7 onze virtuele chatcoach Vico’  bereikbaar en de telefonische Coachlijn overdag beschikbaar en zijn telefonische- en online consults  bij het abonnement inbegrepen. Voor eventuele vervolg interventies worden vooraf offertes uitgebracht.

Het 24/7 abonnement
In deze variant is de Employee Support, inclusief de telefonische supportdienst, voor alle medewerkers 24/7 beschikbaar. Daarbij zijn telefonische- en online consults, alsmede mogelijke vervolginterventies en (wettelijk verplichte) rapportage aan de werkgever, alsmede onze Preventieve Signalering Technologie bij het abonnement inbegrepen.

 

Juridische contactgegevens

 • Coaching Nederland b.v.
 • Postbus 2597
 • 2002RB Haarlem
 • Tel: +31 (0)20-5112210
 • Mail: info@coaching.nl

Bezoekadres

 • Coaching Nederland
 • Brinkzicht 20,
 • 23743 EX Baarn
 • Tel: +31 (0)20-5112210
 • Mail: info@coaching.nl

Zakelijke gegevens

 • Bank: NL25 RABO 0149 5380 06
 • NL821640999B01
 • KvK nummer: 34369441
 • 30 dagen

© 2023 Copyright: Coaching.nl  |  Website by Impr0ve-IT & Webdesign Westland.