Selecteer een pagina

Preventieve Signalering Technologie

Voorkom uitval, verloop, conflicten en andere vormen van verspilling.

Preventieve Signalering Technologie (PST) is een techniek om bronnen van verspilling tijdig te kunnen signaleren en daarmee de bedrijfsprocessen te kunnen optimaliseren.
PST maakt onderdeel uit van ons Employee Support Programma en is ontwikkeld door het AI coaching Collectief.

Het nut van preventieve signalering 
Ieder mens – en daarmee dus ook iedere werknemer – heeft dilemma’s die hem of haar dwars zit, waardoor ze onder meer het werk niet optimaal kunnen uitvoeren. Daarnaast schaadt dit het werkgeluk van de medewerker in kwestie. Het gaat hier om issues waar mensen WEL last van hebben, maar NIET zo snel met iemand over praten. Denk aan angst, onzekerheid, ongewenst gedrag, twijfel, stress en dergelijke.

Dergelijke processen kunnen de bedrijfsvoering danig in de weg staan en zijn een mogelijke bron van verspilling! De vraag is: “Hoe krijgen we deze issues boven water, om er als organisatie tijdig op te kunnen anticiperen?”

De oplossing
Door medewerkers een laagdrempelige mogelijkheid te geven om de zaken die hen bezighoudt, al dan niet anoniem, te bespreken met een (virtuele) coach, komen deze issues (met behulp van PST) naar de oppervlakte. 

Virtuele Coach Vico
Als Coachingspartner voor werkgevers verzorgt Coaching Nederland al meer dan 30 jaar coaching voor directies, teams en medewerkers. Vanaf 2023 is deze service uitgebreid met Virtuele coaching.

‘Vico’ is een door AI aangestuurd virtuele chatcoach waarmee medewerkers 24/7 anoniem en schaamteloos hun dilemma’s kunnen bespreken. Aan dit proces komt geen mens te pas en dat heeft zo zijn voordelen.

De wetenschap en onze ervaring leert ons onder meer:

  1. Des te minder interpersoonlijke barrières, zoals schaamte, des te opener deelt iemand zijn of haar problemen en verlangens.
  2. Des te meer iemand ‘aandacht’ geeft aan dilemma’s en andere zorgen, des te sneller wordt de negatieve invloed daarvan verminderd of zelfs helemaal weggenomen.
  3. Schrijven werkt therapeutisch (en helemaal als iemand daar zelfreflectievragen bij krijgt aangereikt). Dergelijke interventies werken (werk)geluksverhogend.

Dit is waar Vico haar meerwaarde bewijst t.o.v. coaching door een menselijke coach. Vico kent echter ook haar beperkingen. Zo kent Vico geen emotie. Dat wil overigens niet zeggen dat ze niet empathisch is en geen gevoel bij haar gesprekspartner oproept, maar zaken als pijn en ‘verbinding’ voelt ze niet. Daardoor is ze vooral goed in het coachen van de meer pragmatische thema’s, zoals: communicatie, time- en stressmanagement of bijvoorbeeld hoe om te gaan met conflicten.

Mocht de medewerker er met Vico niet of maar ten dele uitkomen, dan is er de mogelijkheid contact op te nemen met onze Coachlijn 088 5335 880, waar een mens van vlees en bloed de telefoon opneemt en de medewerker zijn of haar ad-hoc zorgen kan bespreken. Wanneer gewenst kan de medewerker ook worden met een gespecialiseerde coach in contact worden gebracht, zoals loopbaancoach, vertrouwenscoach, budgetcoach, stresscoach en meer.