De 18 Key Performance indicators van een TOPcoach

Bij Coaching Nederland werken we graag samen met bevlogen, betrokken en betekenisvolle 'TOP'coaches, ofwel: Ter zake kundig, Ondernemend en Professioneel.

Wat we hieronder verstaan is samengevat in 18 Key Performance Indicators (KPI's).

Ter zake kundig
 1. Talentvol Als talentvolle coach weet de TOPcoach al in één of hooguit twee coachingsessies verschil te maken bij de klant en weet waar nodig stakeholders, zoals de leidinggevende, te betrekken ten behoeve van het beoogde resultaat.
 2. Gecertificeerd. De gecertificeerde coach heeft ten minste één doch meestal meerdere beroeps- en/of methodische certificaten.
 3. Eclectisch. De eclectische coach beheerst diverse interventie technieken, is hierdoor enorm flexibel in diens aanpak en past de inzet daarvan aan op de aard van de vraag en de behoefte van de cliënt. Een coach die volgens één methodiek coacht, zoals 'wandelend', 'met paarden' of 'NLP-coach' werkt niet als 'eclectisch'.
 4. Specialist. De gespecialiseerde coach heeft minimaal één onderscheidende specialisatie, zoals kunnen coachen in een andere taal of een specialisatie als Loopbaan coach, Stress coach, Executive coach of is specialist in een bepaalde methodiek.
 5. Blended coaching. De TOPcoach werkt 'blended' en zet daarbij derhalve verschillende interventies in om de cliënt te helpen diens doelen te doen bereiken, zoals binnen het Trajectvolgsysteem UpGuide: het Intakeformulier, als analyse instrument en nulmeting de Mentale Thermometer en Sessieverslagen om de client, ook tussen de sessies door, te laten reflecteren op diens persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast biedt de coach diens cliënten, gedurende de loop van het hele traject, 24/7 online begeleiding, bijvoorbeeld via een online coaching tool zoals het Logboek in UpGuide.
 6. Klanttevredenheid. De TOPcoach meet zijn of haar ter zake kundigheid regelmatig, bijvoorbeeld middels de klanttevredenheidswaarden via sessieverslagen en het evaluatieformulier. De ter zake kundige coach heeft daarbij een gemiddelde klanttevredenheid van 8 of meer op een schaal van 10. Een andere indicatie is een gemiddelde waardering van 7 of meer in het sessieverslag, welke binnen UpGuide (voorheen Impr0ve) wordt gebruikt.
Ondernemend
 1. Investeringsbewust. De investeringsbewuste coach beseft dat investering in tijd en geld vooraf gaat aan financiële- en emotionele resultaten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit diens investering in diens eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en in diens netwerken en samenwerkingsverbanden. In geval van leden van het Coaching Nederland Netwerk blijkt de investeringsbewustheid bijvoorbeeld ook uit diens actieve bijdrage aan dit netwerk van professionals, waar hij of zij zelf onderdeel van uitmaakt.
 2. Multiplyer. Een ‘multiplyer’ herkent opportunities en weet deze om te zetten tot mooie resultaten voor alle stakeholders. Zo weet de multiplyer een traject bij een nieuwe opdrachtgever zo goed uit te voeren én af te ronden dat de opdrachtgever snel of zelfs direct naar meer dienstverlening vraagt.
 3. Promotor. De Promotor realiseert zich de toegevoegde waarde van samenwerking in netwerken en weet, in geval van het Coaching Nederland Netwerk, de toegevoegde waarde daarvan voor diens klanten uit te dragen naar bestaande- en nieuwe zakelijke relaties.
 4. Commercieel. De commerciële coach weet in te spelen op de diverse kansen die de markt biedt en weet dit om te zetten in aanbiedingen naar opdrachtgevers. Zo realiseert de commerciele coach dat het aandragen van klanten bij het Coaching Nederland Netwerk hem of haar zelfs meer werk en omzet gaat opleveren, dan alleen te blijven werken, alleen al omdat dit op meerdere wijzen wordt beloond. De commerciële coach realiseert dat het ook makkelijker is een ander (het netwerk) te promoten dan zichzelf, omdat dit 'grootser' overkomt dan zich als éénling te presenteren.
 5. Marktbewust. De marktbewuste coach weet welke factoren in de markt een rol spelen, zoals algehele economische ontwikkelingen, concurrentie en de veranderende behoefte van de markt.
 6. Kwaliteitsbewust. De kwaliteitsbewuste coach weet dat alleen het beste goed genoeg is voor de klant. Dit blijkt onder meer uit een pro-actieve houding en ‘sence of urengcy’. Zo worden nieuwe trajecten vlot opgepakt, problemen snel opgelost en trajecten in een zo kort mogelijke tijd vakkundige tot een goed einde gebracht.
Professioneel
 1. Verantwoordelijk. De verantwoordelijke coach is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en is aangesloten bij een beroepsvereniging, zoals de NOBCO, ICF, EMCC of equivalent.
 2. Communicatief. De professionele coach is een geboren communicator; zowel in de relatie met de klant, de opdrachtgever als in de samenwerking met anderen, zoals binnen het Coaching Nederland Netwerk. Verder communiceert de professionele coach minimaal op HBO niveau.
 3. Representatief. De representatieve coach weet zich in een zakelijke omgeving gepast te presenteren en is ‘een graag geziene gast’ bij klanten en collega‘s.
 4. Samenwerken. De samenwerkende coach realiseert dat je zelf weliswaar sneller bent, maar samen absoluut verder komt en maakt derhalve gebruik van de kracht van anderen om gezamenlijk het beste resultaat voor de klant en voor elkaar te genereren.
 5. Georganiseerd. De georganiseerde coach heeft die zaken die nodig zijn voor een professionele bedrijfsvoering en samenwerking prima op orde. Zo wordt bij klanten en opdrachtgevers van het Coaching Nederland Netwerk uitsluitend gebruik gemaakt van de naam@coaching.nl mail account en de Coaching Nederland visitekaartjes.
 6. ‘Aangesloten’. De ‘aangesloten’ coach omarmt de visie, bedrijfscultuur en werkwijze van diens samenwerkingsverband(en), zoals die van de beroepsvereniging en andere netwerken. In het geval van het lidmaatschap van het Coaching Nederland Netwerk blijkt dit doordat de coach het 'CNL Coachingprotocol' volgt, contact houdt, onder meer door op interne memo’s te reageren, regelmatig meetings bezoekt is en op andere wijze diens betrokkenheid toont.

 

Dowlnload hier de 18KIP-zelftoest.pdf