Privacy

Wat betreft de privacy houdt Coaching Nederland b.v. en de door haar aanbevolen professionele begeleiders zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor alle verwerking van data maken Coaching Nederland en de door haar gecontracteede coaches gebruik van de UpGuide software applicatie. De door UpGuide en daarmee door Coaching Nederland gebruikte privacy reglement vindt u op www.upguide.me/main/privacy.