Resultaatgericht belonen gaat over het belonen van interventies op basis van resultaat en dus niet op basis van tijd. en is in onze ogen de meest 'faire' manier om begeleidingsprocessen te belonen.'.

De eindfactuur van het coaching, training of andere begeleidingsproces bestaat uit twee componenten:

  1. Tijd. Stel dat voor een interventie 8 uur staat en het gewenste resultaat is in 6 uur bereikt. Dan wordt gewoon 8 uur in rekening gebracht, echter...
  2. Resultaat. als de gemiddelde klanttevredenheid voor een beplaad begeleidingstraject een 8.8 is. Dan wordt op de eindfactuur, bij een klanttevredenheid lager dan een 8.8, een korting gegeven gelijk aan het percentage dat de score lager is.
Een variant op bovenstaande rekenmethode is de 'Feitelijke beloning' rekenmethode. Hier wordt een korting gegeven bij minder dan geplande uren en een toeslag bij een hogere resultaatscore.

No Growth No Pay

Sommige, meestal langdurige, ontwikkelingstrajecten worden op basis van 'No Growth No Pay' (NGNP) afgerekend. Bij deze constructie is de eindfactuur afhankelijk van of er daadwerkelijk 'groei' ofwel vooruitgang heeft plaatsgevonden. In NGNP trajecten vindt derhalve altijd een nul- en een eindmeting plaats .