Blended (team)Coaching

De ervaring leert dat elke minuut dat een individu aan diens persoonlijke groei of inzetbaarheid werkt of er tenminste over nadenkt, de kans op het behalen van het gewenste resultaat verder toeneemt.

Waar, in veel coachingtrajecten, 'het' moet gebeuren in de sessies met de coach, is bij een blended coaching traject de gecoachte gedurende enkele maanden, gefragmenteerd maar gefocust, in de dagelijkse werkpraktijk bezig met diens ontwikkeling (of herstel). De groei of het noodzakelijke herstel wordt dus sneller gerealiseerd, omdat ook tussen de sessies door (online) contact is met de coach. Bij een blended coaching traject is het aantal 'aandachtsmomenten' dus veel groter dan bij een traditioneel coaching traject. Temeer omdat, door middel van ontwikkeloefeningen, het geleerde in de praktijk wordt gebracht en hier, middels 'het online logboek', vervolgens op wordt gereflecteerd.

Eenzelfde principe geldt ook voor teamcoaching. Door elke keer een stukje van de gewenste gedragsverandering op te pakken en in te werken, is de acceptatiegraad hoger en de ontwikkeling duurzamer.

Een blended coaching traject aanvragen