Het Coaching abonnement

Wat houdt een Coaching abonnement in
  • De leidinggevende of diens medewerker vraagt zlef (eventueel na overleg met de leidinggevende) middels een eigen of ons aanvraagformulier een coachingtraject aan bij Coaching Nederland. Daarna ontvangt de in de organisatie aangewezen (budgetbeherende) 'Coaching coordinator' een bericht inzake de aanmelding. Deze kan, zonder opgaaf van reden, de aanvraag binnen 3 dagen weer intrekken.

  • Om de kosten beheersbaar te houden wordt er altijd een (afgesproken) basisinterventie gestart. Als tijdens deze interventie blijkt dat er meer begeleiding nodig is om tot het gewenste resultaat te komen, wordt er een verlenging aangevraagd.

  • Doordat er met Coaching Nederland een raamcontract wordt afgesloten, hoeft er niet voor elke interventie apart een offerte te worden goedgekeurd. Dit scheelt vooral tijd en snelheid in (noodzakelijk) handelen.

  • Elk traject wordt afgerekend volgens het principe van 'Resultaatgericht belonen'. Dit wil zeggen dat er alleen werkelijk gemaakte uren en op basis van behaalde resultaten worden afgerekend.
    Daarnaast worden trajecten, in geval van een coachingabonnement, achteraf in rekening gebracht (er van uitgaande dat een traject in 3 maanden is afgerond).

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Coaching Nederland. Een key-accountmanager maakt daarna op korte termijn een afspraak met u.

Vraag een gesprek aan