Het Coaching Nederland Netwerk

Over coaching.nl

Het bestaan van het Netwerk heeft alles te maken met het doel van de coaching.nl website, namelijk coaching en andere vormen van begeleiding in persoonlijke en professionele groei voor iedereen toegankelijk maken en vraag en aanbod hierin aan elkaar te koppelen.

Dit doet coaching.nl door:

 • de drempel tot coaching te verlagen door bezoekers op de homepage al de mogelijkheid te bieden vrijblijvend een vraag te stellen aan de bij het Netwerk aangesloten coaches;
 • bezoekers toegang te verschaffen tot de grootste database van begeleiders op het gebied van zakelijke- en persoonlijke ontwikkeling, waar iedereen die wil groeien terecht kan;
 • coaches in Nederland (en deels daarbuiten) de mogelijkheid te bieden zichzelf op coaching.nl te presenteren door zich aan te sluiten bij het Netwerk van TOPcoaches;
 • door middel van gerichte marketing steeds meer werkgevers en andere organisaties de weg te wijzen naar coaching.nl, waardoor steeds meer medewerkers in organisaties in de gelegenheid worden gesteld van coaching en aanverwante expertise gebruik te maken;
 • hen die hulp willen bij het vinden van een passende coach hierin te ondersteunen.


Het CN Netwerk

Ben jij coach of bied je vergelijkbare begeleidingsdiensten en wil je, samen met ons, bijdragen aan de groei van medewerkers, leidinggevenden, teams of ondernemers? Dan willen we je graag leren kennen.

Onze connectie begint als je in UpGuide een Professional profiel aanmaakt. UpGuide is het persoonlijke ontwikkelingsplatform, met een professioneel trajectvolgsysteem voor begeleiders. Coaching Nederland werkt voor de inkoop, bewaking, administratie en facturatie van alle door haar verzorgde trajecten met het UpGuide trajectvolgsysteem.

Om een Professional profiel aan te maken is een UpGuide een account nodig. Lees (nadat je een account aangemaakt hebt) hier hoe (of lees eerst over navigatie in upguide).

Door in UpGuide een ‘Professioneel profiel’ aan te maken, word je 'Vriend van Coaching.nl' en kunnen de accountmanagers van Coaching Nederland je vinden, als zij van jouw diensten gebruik willen maken. Maar, misschien wil je wel nauwer samenwerken met Coaching Nederland. Lees dan verder.

Coaching Nederland (CNL)

Coaching Nederland (CNL) ondersteunt organisaties en werknemers bij het maken van keuzes met betrekking tot het inschakelen van begeleiding ten behoeve van hun persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Daarnaast bewaken de accountmanagers van Coaching Nederland de kwaliteit van deze dienstverlening voor haar opdrachtgevers.
Om aan de groeiende vraag van opdrachtgevers te voldoen, sluit Coaching Nederland samenwerkingsovereenkomsten af met gekwalificeerde coaches (en andere begeleidingsprofessionals).

Wil je dat jouw profiel ook op de coaching.nl website terug te vinden is? Wordt dan actief 'Lid van het Netwerk'. Wil je daarnaast meer kans maken door één van de accountmanagers van Coaching Nederland gebeld te worden voor de uitvoering van een opdracht, ook omdat je prominenter op coaching.nl te zien bent? Sluit je dan aan als 'Assocoiate' lid. Wil je, naast het uitvoeren van trajecten, samen met Coaching Nederland meer opdrachten genereren en meer geld verdienen met de uitvoering van je vak? Sluit je dan aan als ‘Kernteamlid’. Misschien wil je uiteindelijk wel ‘Partner’ worden, waardoor je meedeelt in de winst, of solliciteren naar een functie in het directieteam van Coaching Nederland. Op deze pagina vind je de diverse mogelijkheden voor aansluiting bij het CN Netwerk.

De diverse niveau's van aansluiting
Vriend van coaching.nl

‘Vrienden van coaching.nl’ zijn coaches die zich als zodanig hebben aangemeld en waarvan hun UpGuide Professional profiel terug te vinden is in de coaching.nl database.

Benefits
 1. Je naam en profiel zijn terug te vinden in UpGuide en in de database van de coaching.nl.
 2. Je hebt toegang tot de 'open' Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 3. Je kunt worden gebeld als we een opdracht hebben voor iemand met de specifieke diensten die jij biedt.
 4. Je kunt gebruik maken van de basis functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling waarmee Coaching Nederland al haar trajecten online begeleidt.
 5. Je ontvangt de CNN Nieuwsbrief.
Investering
 1. € 0,00.
Voorwaarden
 1. ‘Professional’ profiel in de UpGuide app.
 2. Aantoonbaar actief zijn in coaching of vergelijkbare vorm van begeleiding.
Lid van het CN Netwerk

Leden van het CN Netwerk hebben een samenwerkingsovereenkomst met Coaching Nederland afgesloten om te allen tijde direct zaken met elkaar te kunnen doen.

Benefits
 1. Je naam en profiel zijn terug te vinden in de zoekmachine van de coaching.nl website.
 2. Je hebt de mogelijkheid opdrachten te vervullen voor klanten van Coaching Nederland.
 3. Je hebt toegang tot de Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 4. Je kunt gebruik maken van diverse extra functionaliteiten van het UpGuide platform voor persoonlijke ontwikkeling, zoals BlogPosts, Online Academy en de online Bibliotheek.
 5. Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland .
Investering
 1. € 8,18 + btw per maand voor UpGuide Expert abonnement (maandelijks opzegbaar)
Voorwaarden
 1. UpGuide Expert abonnement.
 2. Samenwerkingsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst met CNL afgesloten.
 3. Bij > 1 traject per jaar is een Associate lidmaatschap verplicht.

 4. Geen verplichting maar een sterke aanrader: Module 1-5 van de 'CNL professional training' volgen.
Associate

Associates zijn actieve leden van het CN Netwerk die regelmatig trajecten via coaching.nl uitvoeren en in al hun trajecten gebruik maken van het UpGuide Trajectvolg-systeem.

Benefits
 1. Presentatie op de zoekmachine van coaching.nl en in Google Maps.
 2. EigenNaam@coaching.nl mailaccount + Coaching Nederland visitekaartjes.
 3. Regelmatig vervullen van opdrachten voor klanten van Coaching Nederland.
 4. Toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 5. Mogelijkheid tot het genereren van extra inkomsten door diensten aan het netwerk.
 6. Je kunt, ook voor je eigen klanten, gebruik maken van het UpGuide Trajectvolgsysteem.
 7. Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland .
 8. Je ontvangt het interne CNL Nieuwsbulletin.
Investering
 1. € 20,45 per maand + btw voor een UpGuide Pro-account.
 2. € 99,- + btw per jaar voor (actief) lidmaatschap.
 3. Bij de uitvoering van je eerste traject voor een CNL klant wordt éénmalig € 285,- + btw in rekening gebracht voor de Supervisie door een CNL Accountmanager.
Voorwaarden
 1. UpGuide Pro-licentie.
 2. Samenwerkingsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst met CNL hebben afgesloten.
 3. Het CNL Professional training examen met goed gevolgd hebben afgelegd.
 4. Ruim voldoende scoren op de TOP-coach Key Performance Indicators.
 5. Intakegesprek met een directielid van Coaching Nederland.
Lid van het Kernteam

Kernteam Leden zijn Associates die, naast het vervullen van opdrachten, een bijdrage leveren aan de (commerciële) groei van CNL.

Benefits
 1. De meest prominente presentatie op de homepage van coaching.nl en in Google Maps.
 2. Je wordt als eerste voorgesteld aan opdrachtgevers van Coaching Nederland.
 3. Je hebt de mogelijkheid om, naast inkomsten uit de uitvoering van trajecten, geld te verdienen door werkzaamheden t.b.v. het netwerk.
 4. Je hebt toegang tot alle Coaching Nederland Netwerk bijeenkomsten.
 5. Je hebt de mogelijkheid te delen in de winst door te investeren in een Certificaat van Aandeel van Coaching Nederland b.v.
 6. Je hebt mogelijkheid een managementfunctie te vervullen bij Coaching Nederland.
 7. Je hebt toegang tot de besloten LinkedIn groep van Coaching Nederland .
 8. Je ontvangt het interne CNL Nieuwsbulletin.
Investering
 1. Idem als Associate + € 12,27 ex. btw per maand extra voor de UpGuide Business licentie.
Voorwaarden
 1. Naast alle voorwaarden van de Associate een UpGuide Business-licentie.

Te nemen stappen voor (intensieve) samenwerking met Coaching Nederland

Om opdrachtgevers van ‘de best mogelijke coaching’ te voorzien werkt Coaching Nederland uitsluitend samen met TOPcoaches, ofwel coaches die Ter zake kundig, Ondernemend en Professioneel zijn. Wij kijken bij het aangaan van intensievere samenwerking niet alleen naar opleiding en ervaring of ‘buitengewoon talent’, maar ook naar ondernemende kwaliteiten, professionaliteit en last but not least of je op een bevlogen en betrokken manier, betekenisvol verschil weet te maken bij klanten. Lees over wat wij onder TOPcoaches verstaan in de 18 KPI’s, welke wij gebruiken om te toetsen in hoeverre de coach bij de Coaching Nederland cultuur past.
Ben jij ervan overtuigd dat jij ons én onze klanten die toegevoegde waarde kan bieden, dan verwelkomen wij je graag als Lid van ons netwerk en, als de interesse wederzijds is, als ‘Associate’ of misschien wel als ‘Kernteam lid’, waardoor je ook geld aan activiteiten voor het netwerk kan verdienen. Misschien wordt je uiteindelijk wel ‘Partner', waardoor je ook meedeelt in de winst van het hele netwerk.


De stappen
 1. Maak een UpGuide account aan. Op deze pagina vind je hiervoor veschillende gebruiksaanwijzingen. Mocht je toch vastlopen? Stuur dan een mailtje aan helpdesk@upguide.me.

  Vul je persoonlijk profiel zo volledig mogelijk in en selecteer onderaan: "Ik wil een Professional profiel aanmaken". Open vervolgens het tabblad 'Professional Profiel' en vul je profiel 100% in. De blauwe progressbar geeft aan voor hoeveel procent het profiel is ingevuld.
  Wil je 'Vriend van het Coaching Nederland Netwerk' worden, Selecteer dan in het Professional profiel bij het onderdeel 'Samenwerking' de keuze 'Vriend van het Coaching Nederland Netwerk'. Je naam wordt toegevoegd aan ons nieuwsbrief bestand zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van coaching.nl en Coaching Nederland.

 2. Wil je daadwerkelijk als Lid aansluiten bij het Coaching Nederland Netwerk? Dan is het belangrijk samen juridisch goed voorbereid te zijn om een coachingopdracht via de coaching.nl website of via een opdracht van Coaching Nederland aan te kunnen nemen en uit te voeren. Om dit in orde te maken is het belangrijk om een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten en, om wettelijke reden (AVG), een Verwerkingovereenkomst. Deze laatste wordt op enig moment in het proces vanzelf aan je gepresenteerd. Lees het zorgvuldig door en ga akkoord met alle onderdelen, om daarna de Verwerkingsovereenkomst in zijn geheel te ondertekenen
  Selecteer vervolgens in het Professional profiel bij het onderdeel 'Samenwerking' de optie 'Lid van het Coaching Nederland Netwerk'. Daarna opent een link naar de Samenwerkingsovereenkomst. Lees deze grondig door en onderteken deze digitaal.

 3. Sluit vervolgens een UpGuide 'Expert Abonnement' af. Klik hiervoor op de SELECTEER EEN MEMBERSHIP OF LICENTIE button, boven in je Professional profiel van UpGuide, en klik (als je alleen 'Lid' wilt worden) op ‘Expert Membership’. Je Profiel is hierna terug te vinden in de uitgebreide zoekfunctie van coaching.nl. De Inkopers en Accountmanagers van Coaching Nederland gebruiken deze zoekfunctie ook om coaches te vinden ten behoeve van trajecten voor hun opdrachtgevers.

 4. Wil je intensiever samenwerken en je aansluiten als Associate, zodat je profiel prominent op de coaching.nl website te vinden is en je hierdoor eerder in aanmerking komt voor het vervullen van opdrachten van klanten van Coaching Nederland, sluit dan een UpGuide 'Pro-licentie' af. Klik hiervoor op de SELECTEER EEN MEMBERSHIP OF LICENTIE button, boven in je Professional profiel van UpGuide en klik op ‘Professional Licentie’.

 5. Klik in UpGuide vervolgens in het linker menu op ‘Meer menu’ en klik daar op ‘Academy’. Schaf daar de CNL Professional-training aan. Hierin leer je werken met de Blended Coaching methodiek van Coaching Nederland. Je wordt dan door één van de Supervisoren van Coaching Nederland benaderd om je te begeleiden in de training en je intensievere aansluiting bij het netwerk.

 6. Vraag vervolgens een intakegesprek met een directielid van Coaching Nederland aan door een mail te sturen aan info@coaching.nl waarbij je een recente CV en je persoonlijke toetsing op de TOPcoach schaal toevoegt. Één van de onderdelen in het intakegesprek is namelijk de toetsing van de mate waarin je voldoet aan de 18 KPI’s van TOPcoaches. Toets jezelf op deze Key Performance Indicators, door aan elke indicator twee beschrijvingen van gedrag toe te voegen waaruit blijkt dat je deze competentie beheerst. Je kunt het Word document hier downloaden, invullen en daarna aan het mailverzoek voor een intakegesprek toevoegen.
  We kunnen ons ook voorstellen dat je eerst een kennismakingsgesprek wilt, alvorens je besluit aan te sluiten als Associate. Laat ons dit dan via het contactformulier weten, dan nodigen we je uit voor een CNL bijeenkomst of voor een persoonlijk gesprek.

Neem voor vragen of feedback contact op met coaching Nederland via het contactformulier of via info@coaching.nl of bel naar +31 (0)20-5112210.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking.